Regulamin

 

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO MarKa uniformy

 


Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.marka-ns.com (zwanego dalej e-sklepem), składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem dokonywania zakupów w e-sklepie.


Witryna internetowa „MarKa uniformy” dostępna pod adresem www.marka-ns.com należy

do firmy Marysieńka Maria Karpińska zwanej dalej Firmą.

NIP: 6771885353                                                                                               
REGON: 120290031

Dane do kontaktu:

tel: 604204837

e-mail: montek@poczta.onet.eu

I. Postanowienia ogólne.

 1. Wszystkie informacje o towarach oraz ich cenach, znajdujące się w e-sklepie stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia przez e-sklep poprzez nadanie mu numeru jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie e-sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość e-sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie e-sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych e-sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. nieuzgodnionej z Firmą.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu e-sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością e-sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach e-sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności e-sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy e-sklepu.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).  
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie e-sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów.
 8. Jeżeli znalazłeś jakieś błędy w naszych opisach lub cenach prosimy o informacje na nasz adres e-mail. Robimy wszystko, aby wszystkie opisy i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością, jednak jesteśmy tylko ludźmi i pomyłki czasem się zdarzają.
 9. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do zamawianego towaru, opisu, kolorów, rozmiarów itp. zadaj nam pytanie przed dokonaniem zakupu. Chętnie udzielimy rzeczowych odpowiedzi pod numerem telefonu 604204837 lub pod adresem e-mail montek@poczta.onet.eu Wiele produktów występuje w różnych wariantach, kolorach lub w miksie wzorów. Określeniem mix wzorów oznaczamy produkty występujące w kilku wariantach i wysyłamy je losowo lub szukamy konkretnego wzoru na wyraźne żądanie Klienta.

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. E-sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę marka-ns.com przez 24 godziny na dobę.
 3. Aby złożyć zamówienie nie musisz się logować i zakładać konta w naszym sklepie, możesz także dokonać jednorazowego zakupu.
 4. W celu rejestracji w e-sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), zaakceptować Regulamin e-sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. W celu usunięcia konta Klienta ze e-sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub na adres mailowy montek@poczta.onet.eu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w e-sklepie.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego akceptacji przez e-sklep, w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 7. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta odpowiednia faktura lub inny dowód zakupu. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane oraz gotowe do wysyłki i dołączane są do przesyłki lub wysyłane za pomocą korespondencji e-mail.
 9. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem montek@poczta.onet.eu
 10. W celu realizacji płatności elektronicznych dane Klientów będą udostępnione także firmie ………..., a także firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki.
 11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionych przedmiotów w siedzibie naszej Firmy lecz pod warunkiem wcześniejszego opłacenia zamówienia.
 13. W przypadku odmowy odebrania przesyłki od firmy transportowej, Klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z wysyłką i powrotem przesyłki do Firmy.

 

III. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze oraz cena przesyłki jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach e-sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, na zasadach określonych przy każdej promocji.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży i nie mogą być inne niż ceny przesyłek określone w ofercie.
 5. Ostatnie sztuki produktów mogą być produktami powystawowymi o czym informacja znajdzie się w opisie produktu.

IV. Czas i sposób realizacji zamówienia.

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
 3. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem ………………...
 4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 5. Towar zostanie przesłany do miejsca podanego przez Klienta w zamówieniu. Potwierdzenie sprzedaży będzie dołączane do towaru lub też przesyłane w korespondencji e-mail.

V. Formy płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego:

MarKa uniformy

Nr konta: 98114020040000320243710419

Bank: MBank

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać anulowane, po uprzednim poinformowaniu Klienta.

 1. Płatność kartą kredytową lub inna płatność elektroniczna.

 

 1. Autoryzacji płatności on-line oraz płatności kartą płatniczą dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych …………... Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu elektronicznego, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności on-line w e-sklepie dokonywane są za pośrednictwem ……….., który gwarantuje bezpieczeństwo płatności i dokonuje transakcji na podstawie odrębnych przepisów. Numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do e-sklepu i nigdzie nie są one przechowywane. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie odpowiedniego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank. Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności on-line lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym.

 

VI. Dostawa i koszty dostawy.

 1. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota kosztów dostawy odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Koszty te są uwidaczniane podczas składania zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Firmy w przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku zaginięcia przesyłki, Firma składa samodzielnie reklamację u przewoźnika.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w e-sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub też inne podmioty wskazane w odpowiednich przepisach może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w e-sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). Zwracany towar nie może być używany.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w tym przepisie, w szczególności w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Klient powinien zwrócić towar w stanie nie zmienionym. W celu ułatwienia i szybkiego zwrotu wskazane jest korzystanie z formularza Oświadczenia o odstąpienia od umowy (dostępny na stronie marka-ns.com ),  prosimy przesłać w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru, wypełniony formularz w wiadomości e-mail na adres montek@poczta.onet.eu Kopię formularza prosimy wydrukować, spakować zwracany produkt w miarę możliwości wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz odesłać na adres: MarKa uniformy Maria Karpińska Ul. Daszyńskiego 16, 33-340 Stary Sącz
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że e-sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Jeśli zwrot towaru nastąpi w taki sposób, że Firma nie będzie miała żadnej możliwości zidentyfikowania zwracanego towaru, nadawcy lub odpowiedniego numeru transakcji, towar będzie skierowany do depozytu aż do momentu ujawnienia danych zwracającego towar.
 6. W razie odstąpienia od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Odstępujący od umowy pokrywa koszt wysyłki zwracanego towaru.
 7. Firma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

VIII. Reklamacje

 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, niewadliwe (za wyjątkiem produktów przecenionych ze względu na określoną wadę gdy wada ta jest opisana w profilu produktu).
 2. Warunki reklamacji reguluje niniejszy Regulamin, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 3. W przypadku produktów, które były przecenione ze względu na konkretną wadę, która została opisana w profilu produktu, Firma nie rozpatruje reklamacji związanych z opisaną wadą.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres montek@poczta.onet.eu lub listem poleconym.
 5. Reklamowany produkt powinien być dostarczony na adres e-sklepu przesyłką pocztową lub kurierską po wcześniejszym ustaleniu z Działem Obsługi Klienta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć w miarę możliwości dokument potwierdzający zakup oraz pisemne uzasadnienie reklamacji (formularz reklamacji dostępny jest na stronie www.marka-ns.com
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14  dni od daty otrzymania przez e-sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

 

IX. Dane osobowe i pliki cookies.

 

 1. Rejestrując się w bazie klientów, logując się lub składając zamówienie w e-sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz komunikacji e-sklepu z Klientem. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez e-sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Danych Osobowych jest Firma.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę, tj. Marysieńka Maria Karpińska ul. Jamnicka 77a/8 ,tel.: 604204837 e-mail: montek@poczta.onet.eu REGON 120290031 NIP 6771885353 Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w e-sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia poprzez kontakt z e-sklepem.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej e-sklepu w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.
 6. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w e-sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług e-sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z e-sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 

X. Newsletter

 

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) e-sklepu. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Firmą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup lub też wysłane za pomocą korespondencji e-mail.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2022 r
 5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.marka-ns.com Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl